درباره دکتر ناهید جعفری :

 

  • فوق تخصص نوزادان

  • فارغ التحصیل رشته پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

  • بورد تخصصی اطفال از دانشگاه علوم پزشکی زنجان

  • بورد فوق تخصصی نوزادان از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران

  • سلامت باروری از دانشگاه علوم پزشکی تهران وعضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجانMPH

  • نویسنده ۳ عنوان کتاب در مورد نوزادان و مقالات مرتبط در حوزه نوزادان